Γράφει ο Κωνσταντίνος Ν. Ξηρομερίτης, Διευθυντής Δ’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής – Ενδοαυλικό Laser Φλεβικών Παθήσεων Metropolitan General.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ

Τι είναι το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής;

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής καλείται η εντοπισμένη διάταση πάνω από το 50% της φυσιολογικής διαμέτρου (περίπου 2 εκατοστά), Πρόκειται για μία εντελώς ασυμπτωματική (στο 80% των περιπτώσεων) και δυνητικά απειλητική για τη ζωή πάθηση και συνήθως η διάγνωση προκύπτει εντελώς τυχαία στα πλαίσια κάποιου απεικονιστικού ελέγχου για τη διερεύνηση κάποιας άλλης πάθησης.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Η τυπική συμπτωματολογία του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (όταν υπάρχει) είναι κοιλιακό αίσθημα παλμών καθώς και χρόνιο άτυπο κοιλιακό ή οσφυικό άλγος. Σε περίπτωση ρήξης του ανευρύσματος (λίαν θορυβώδης και άκρως επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση) ο πόνος είναι πολύ οξύς και ακτινοβολεί στους γλουτούς, στη βουβωνική περιοχή, στο όσχεο ή στους όρχεις. Το άλγος κατά τη ρήξη του ανευρύσματος είναι συνήθως αιφνίδιας έναρξης, συνεχές ή κωλικοειδές. Μπορεί κανείς να ψηλαφά μία σφύζουσα κοιλιακή μάζα και ο ασθενής να βρίσκεται σε καταπληξία ή να έχει προκληθεί συγκοπικό επεισόδιο. Η πιο συχνή επιπλοκή είναι η ρήξη (περίπου 7/100000) και ακολουθούν σε συχνότητα η πίεση εκ των έσω παρακείμενων ιστών καθώς και θρομβοεμβολικά επεισόδια.

Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται κάποιο ανεύρυσμα καθώς και η μέγιστη διάμετρός του αποτελούν βασικό κριτήριο για τον κίνδυνο ρήξης του ανευρύσματος.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας θεωρούνται τα ανευρύσματα που έχουν μεγαλύτερη διάμετρο μεγαλύτερη ταχύ ρυθμό αύξησης.

Ποια τα αίτια;

Συνήθως το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) προκύπτει μέσα από μία χρόνια εκφυλιστική διεργασία. Πολυκεντρικές μελέτες φανερώνουν ότι σε ασθενείς με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής διαπιστώνονται διαταραχές στην ποσότητα της σύστασης των δομικών πρωτεινών του αρτηριακού τοιχώματος ελαστίνη και κολλαγόνο.

Συγκεκριμένες, ιδιάζουσες δομικές, αλλά κυρίως  αιμοδυναμικές συνθήκες που επικρατούν ως επί το πλείστον στην αορτή κάτω από το επίπεδο των νεφρικών αρτηριών μπορούν να εξηγήσουν τη συντριπτική πλειοψηφία ΑΚΑ στη συγκεκριμένη ανατομική περιοχή. Η χωρίς εξήγηση πολλές φορές παρουσία φλεγμονωδών κυττάρων στον έσω ελαστικό και τον έξω χιτώνα της αορτής πιθανόν και  να αποτελεί πρώιμο και καθοριστικό παθοφυσιολογικό παράγοντα για την δημιουργία του ΑΚΑ.

Σε τι ηλικία μπορεί να εμφανιστεί; Εμφανίζεται και σε νέους;

Το ανδρικό φύλο υπερέχει με αναλογία 3-8:1. Παρατηρείται 6πλάσια πιθανότητα διάγνωσης ανευρύσματος σε συγγενείς 1ου βαθμού ασθενούς με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Οι περισσότεροι ασθενείς με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής βρίσκονται συνήθως γύρω από την ηλικία των 55 ετών. Θεωρείται κάποιου είδους αντίδραση του αγγειακού τοιχώματος σε διάφορες ασθένειες. Αρκετά συχνά συνοδεύεται και από άλλες παθήσεις, όπως η περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια, η στεφανιαία νόσος και διάφορες σοβαρές ή μη αναπνευστικές διαταραχές, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Παράγοντες κινδύνου δημιουργίας ανευρύσματος κοιλιακής αορτής:

 • Κάπνισμα
 • Κληρονομικότητα
 • Ηλικία
 • Αθηροσκλήρωση
 • Άρρεν φύλο
 • Υπέρταση
 • Δυσλιπιδαιμία
 • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
 • Διαβήτης (οι διαβητικοί προστατεύονται από την ανάπτυξη ΑΚΑ)

Παράγοντες κινδύνου ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

 • H αύξηση της μέγιστης διαμέτρου και η αρτηριακή υπέρταση αυξάνουν την τάση του τοιχώματος και άρα τον κίνδυνο ρήξης.
 • Οικογενειακό ιστορικό
 • Γυναικείο φύλο
 • Υπάρχει ένα όριο (5-6 cm) πάνω από το οποίο ο κίνδυνος ρήξης αυξάνεται σημαντικά.
 • Υπέρταση
 • Στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια
 • Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Από τη λεπτομερή λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση συνήθως εντοπίζει κανείς τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου. Ακολούθως ο ιατρός (συνήθως ακτινολόγος-απεικονιστής) ανακαλύπτει το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής με έναν απλό, τυχαίο διαγνωστικό έλεγχο (screening guidelines) με υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας.

Στη συνέχεια μία αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό ή και μία αγγειογραφία (έπεται πάντα της διάγνωσης) θα αναδείξει όλες τις επιπλέον πολύτιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό και καθορισμό των τεχνικών λεπτομερειών της επεμβατικής αντιμετώπισης του ΑΚΑ.

Ανεύρυσμα κοιλικακής αορτής: Ποια η κατάλληλη θεραπεία και αντιμετώπιση;

Το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής πρέπει να αντιμετωπίζεται επεμβατικά όταν ο προβλεπόμενος κίνδυνος επιπλοκών  υπερβαίνει τον προβλεπόμενο κίνδυνο της χειρουργικής επέμβασης. Τα ραγέντα ΑΚΑ χρήζουν επείγουσας χειρουργικής αντιμετώπισης ενώ τα συμπτωματικά (επώδυνα) χρήζουν  άμεσης χειρουργικής επέμβασης ανεξαρτήτως μεγέθους του ανευρύσματος ή της παρουσίας συνοδών νόσων. Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με πολύ περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης. Σχετικές ενδείξεις αντιμετώπισης αποτελούν το ατρακτοειδές ανεύρυσμα με μέγιστη διάμετρο ≥ 5,5 εκ. καθώς και το σακκοειδές με αύξηση της μέγιστης διαμέτρου περισσότερο από7-8 mm/έτος.

Πλεονεκτήματα ανοικτής χειρουργικής αποκατάστασης

 • Επιβεβαιωμένη επέμβαση με κλινική επιτυχία και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τα τελευταία 40 χρόνια.

Μειονεκτήματα ανοικτής χειρουργικής αποκατάστασης

 • Ευρεία λαπαροτομία
 • 30–90 λεπτά αποκλεισμός αορτής
 • Μεγάλη διάρκεια επέμβασης
 • Διεγχειρητικές επιπλοκές
 • Μετεγχειρητικές επιπλοκές
 • 1–2 μέρες Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 • 7–14 ημέρες νοσηλείας, 4–6 εβδομάδες ανάρρωσης
 • Μετεγχειρητικές κήλες

Πλεονεκτήματα ενδαγγειακής αποκατάστασης ΑΚΑ (EVAR)

 • Ελάχιστα επεμβατική
 • Αποφυγή γενικής αναισθησίας
 • Μειωμένος κίνδυνος περιεγχειρητικού θανάτου
 • Ταχεία ανάρρωση

Μειονεκτήματα ενδαγγειακής αποκατάστασης ΑΚΑ

Επιπλοκές και επανεπεμβάσεις

 • Ενδοδιαφυγή, μετατόπιση, λανθασμένη τοποθέτηση, απόσπαση τμημάτων μοσχεύματος καθώς και στένωση/απόφραξη νεφρικών ή λαγονίων αρτηριών.

Συνοψίζοντας…

Η ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής πρέπει να διενεργείται μόνο σε Κέντρα με τεκμηριωμένη περιεγχειρητική θνητότητα <  3% και ποσοστό μετατροπής σε ανοιχτή επέμβαση <  2%.

Επείγoυσα ενδαγγειακή αποκατάσταση μπορεί να διενεργηθεί σε ραγέντα ΑΚΑ, υπό την προυπόθεση ότι έχουν συμβατή ανατομία.

Ποιο το κόστος της θεραπείας; Είναι προσιτές οι τιμές;

Το κόστος της θεραπείας εξαρτάται από την περίπτωση του ασθενή. Για περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον ιατρό.

Μίλησαν για τον Γιατρό

Εφη Δουκα
Εφη Δουκα
Μάρτιος 20, 2023.
Ευγενής προσιτός φιλικός. Είχα πρόβλημα φλεβικης ανεπάρκειας και έπρεπε να κάνω επέμβαση αλλά όλο το ανέβαλα.Ο κ Ξηρομεριτης μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη και πριν ένα μήνα έκανα την επέμβαση που ήταν ανώδυνη και αναίμακτη. Απαλλαχτηκα από τους πόνους που είχα. Κ Ξηρομεριτη σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε συνέχεια και για το άλλο ποδι αργότερα.
Μιχάλης Λαπαρδάς
Μιχάλης Λαπαρδάς
Μάρτιος 16, 2023.
Ο κύριος Ξηρομερίτης είναι εξαιρετικός γιατρός και σου εμπνέει εμπιστοσύνη από την πρώτη στιγμή. Είχα φλεβική ανεπάρκεια στο αριστερό μου πόδι (κληρονομικότητα) και το είχα τρενάρει για τουλάχιστον 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει σε προχωρημένο επίπεδο. Μετά τη διαβεβαίωση του γιατρού ότι πρόκειται πλέον για μία ανώδυνη διαδικασία (καθώς είχα δισταγμούς έχοντας εμπειρία από τον πατέρα μου που είχε κάνει παλιότερα επώδυνες επεμβάσεις με άλλους γιατρούς πριν βγει η μέθοδος του laser) πήρα την απόφαση να το κάνω. Εν τέλει περπάτησα κατευθείαν μετά την επέμβαση και συγκεκριμένα 8 μέρες μετά το χειρουργείο έκανα πεζοπορία 10 χλμ στο βουνό. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα!
Peny Dania
Peny Dania
Μάρτιος 16, 2023.
Εξαιρετικός επιστήμονας και άνθρωπος!
Sebastian Gavrilovici
Sebastian Gavrilovici
Μάρτιος 15, 2023.
Εξαιρετικός γιατρός και άνθρωπος...Ο καλύτερος αγγειοχειρουργος!!!!Απο το πρώτο ραντεβου μου θα έχει εξηγήσει όλα,τι μπορούμε να κάνουμε και ποια αποτελέσματα θα εχουμε,ειχα πρόβλημα με τα πόδια χρόνια τώρα ,γεμάτα κιρσους.Με χειρουργησε ο κυριος Ξηρομεριτης και στα δύο πόδια με άριστα αποτελέσματα.Ποδια ομορφα που δεν πονάνε και δεν πρηζονται.Σας ευχαριστώ πολύ γιατρέ μου για όλα !!!!!!Να είστε πάντα καλά !!! (Κριστιανα Σουτου).
Athanasia Melachroinou
Athanasia Melachroinou
Μάρτιος 15, 2023.
Εξαιρετικός 'Ανθρωπος , γιατρός και συνεπής σε όλα του!!! Σας ευχαριστούμε ειλικρινά από καρδιάς
ioanna papakon
ioanna papakon
Μάρτιος 15, 2023.
όλα έγιναν πολύ γρήγορα γιατί πονούσα και έτσι έκλεισα άμεσα ραντεβού με τον Κωνσταντίνο...έγινε η επέμβαση...τώρα δεν πονάω πια και κάνω τα πάντα...ευγενικός και ήταν άμεση η ανταπόκριση και από τη γραμματέα τη Μαρία αλλά και από τον ίδιο!!!
Marianina Vakontiou
Marianina Vakontiou
Μάρτιος 14, 2023.
Με τον γιατρό είχα μία ανέλπιστα θετική εμπερία επέμβασης laser, έπειτα από διάγνωση φλεβικής ανεπάρκειας. Ο γιατρός ήταν εξαιρετικός. Αναλυτικός και ξεκάθαρος στη διάγνωση, ακριβής στην επεξήγηση των διαδικασίων που έπρεπε να ακολουθηθούν για την επέμβαση και την ανάρρωση, και πάντοτε υποστηρικτικός. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και γρήγορη και κατά την εκτέλεσή της και κατά την ανάρρωση.
Jimis Kosmidis
Jimis Kosmidis
Μάρτιος 14, 2023.
Πριν ένα μήνα χειρουργηθηκα για κιρσους έμεινα πολύ ευχαριστημένος αξιόλογος επιστημών και ανθρωπος