Φλεβική ανεπάρκεια

Τι είναι η φλεβική ανεπάρκεια;

Με τον όρο φλεβική ανεπάρκεια εννοούμε τη μή σωστή λειτουργία (σύγκλειση) των βαλβίδων κάποιων συγκεκριμένων φλεβών των κάτω άκρων, της μείζονος ή/και της ελάσσονος σαφηνούς. Ο ρόλος των βαλβίδων αυτών είναι με τη σωστή τους λειτουργία να αποτρέπουν την παλινδρόμηση του αίματος και επομένως να εξασφαλίζουν τη συνεχή και ομαλή ροή του αίματος με κατεύθυνση κεντρικά προς την καρδιά. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της φλεβικής ανεπάρκειας είναι ότι είναι μία πάθηση εξελικτική, δηλαδή σε βάθος χρόνου έχει σταδιακή επιδείνωση στη συμπτωματολογία και στην κλινική εικόνα.

Ποια τα συμπτώματα στην φλεβική ανεπάρκεια; Υπάρχει πόνος;

Η φλεβική ανεπάρκεια από τη στιγμή που θα ξεκινήσει μέχρι να δώσει κάποια συμπτωματολογία ή να παρατηρήσει ο ασθενής κάτι περίεργο στα πόδια του συνήθως έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Η συνεχής παλινδρόμηση ποσότητας αίματος μέσα στη μείζονα σαφηνή φλέβα έχει ως αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου την αύξηση της πίεσης σε ολόκληρο το επιφανειακό (επιπολής) φλεβικό δίκτυο γιατί το αίμα που παλινδρομεί διεισδύει σε παράπλευρους μικρούς επιφανειακούς φλεβικούς κλάδους προκαλώντας σε βάθος χρόνου έντονη φλεβική συμφόρηση. Αυτό έχει ως επακόλουθο την άνα πάσα στιγμή ύπαρξη σε αρκετές φλέβες των ασθενών με φλεβική ανεπάρκεια πολύ μεγαλύτερης ποσότητας αίματος από τη φυσιολογική. Εξελισσόμενη η συγκεκριμένη παθολογική οντότητα οδηγεί στη δημιουργία των φλεβικών κιρσών κάτω άκρων.

Η τυπική συμπτωματολογία της φλεβικής ανεπάρκειας είναι πάντα αντίστοιχη του σταδίου στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής. Κλινικά παρατηρούμε κιρσούς και ευρυαγγείες που υποδηλώνουν την ύπαρξη φλεβικής ανεπάρκειας. Μπορεί κανείς επομένως να παραπονείται για αίσθημα βάρους στα πόδια μετά από πολύωρη ορθοστασία, πόνο ή σφίξιμο ιδιαίτερα στη γαστροκνημία, μούδιασμα ή και κράμπες κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου. Πολύ πιθανό να αναφέρει κανείς στη συμπτωματολογία της φλεβικής ανεπάρκειας οίδημα σφυρών και γαστροκνημίας, αίσθημα έντονου καύσου ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς και ενοχλητικού κνησμού. Σε πιο προχωρημένα στάδια της πάθησης παρατηρούνται και έντονες δερματικές αλλοιώσεις από τη μεσότητα της γαστροκνημίας και κάτω όπως έλλειψη τριχοφυίας στους άνδρες, ερυθρότητα, ενίοτε φλεγμονή καθώς και μελάγχρωση (υπέρχρωση) του δέρματος λόγω λίμνασης και στάσης του αίματος μέσα στις κιρσοειδείς φλέβες καθώς και σε περιορισμένες περιπτώσεις δημιουργία πληγών στα πόδια, τα επονομαζόμενα άτονα φλεβικά έλκη.

Ποια τα αίτια στην φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων;

Θα μπορούσε εύκολα να πει κανείς ότι η αιτιολογία της φλεβικής ανεπάρκειας είναι πολυπαραγοντική. Η παλινδρόμηση του α