Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια είναι μιά πάθηση άκρως εξελικτική, σε βάθος χρόνου παρουσιάζει μόνο επιδείνωση και τείνει να εμφανίζεται πολύ συχνά ιδιαίτερα στις μέρες μας. Υπάρχουν άραγε προδιαθεσικοί παράγοντες, και αν ναι , ποιοί είναι αυτοί;

• Ηλικία: Η συγκεκριμένη πάθηση εμφανίζεται συνήθως ήπια, με τη μορφή ευρυαγγειών ακόμα και από την ηλικία των 16 ετών. Σε μεταγενέστερο στάδιο κάνουν την εμφάνισή τους οι αντιαισθητικοί και πολλές φορές επικίνδυνοι φλεβικοί κιρσοί. Στη συνέχεια, η συχνότητα εμφάνισης αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας. Σε ηλικία άνω των 65 ετών, το 70% περίπου των γυναικών και το 40% των αντρών έχουν εμφανίσει την πάθηση.

• Φύλο: Η συγκεκριμένη πάθηση είναι σαφώς πιο συχνή στις γυναίκες. Αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι οι άντρες δεν ανησυχούν για την εμφάνιση και εξέλιξη των φλεβικών κιρσών

• Κληρονομικότητα: Ως γνωστό, ενοχοποιείται πρωτίστως ο κληρονομικός παράγοντας. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία όταν και οι δύο γονείς έχουν φλεβική ανεπάρκεια, η πιθανότητα για το παιδί να εμφανίσει κιρσούς είναι της τάξης του 70-80. Αν μόνο ο ένας από τους δύο γονείς πάσχει ο κίνδυνος για τα αγόρια είναι 25% και για τα κορίτσια 62%. Ο συνολικός κίνδυνος στην περίπτωση που κανένας από τους δύο γονείς δεν πάσχει από κιρσούς είναι 20%.

• Εγκυμοσύνη: Πολλές φορές η φλεβική ανεπάρκεια πρωτοεμφανίζεται και απασχολεί κατά τη διάρκεια της πρώτης εγκυμοσύνης Γίνεται σαφές, λόγω της επιβάρυνσης της φλεβικής κυκλοφορίας, όσο περισσότερες εγκυμοσύνες τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος εμφάνισης ή επιδείνωσης τυχόν προυπάρχουσας φλεβικής ανεπάρκειας.

• Ορθοστασία, καθιστική ζωή και έλλειψη άσκησης: Η φλεβική ανεπάρκεια είναι συχνότερη σε ανθρώπους που ακολουθούν αυτό το μοτίβο ζωής στην καθημερινότητά τους. Ο κίνδυνος γίνεται όλο και μεγαλύτερος, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που έχουν κι άλλους από τους προδιαθεσικούς παράγοντες που προαναφέρθηκαν.

• Παχυσαρκία: Η αύξηση του σωματικού βάρους σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% του φυσιολογικού αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ή την ταχύτερη εξέλιξη της φλεβικής ανεπάρκειας.

• Τραυματισμός:Όσοι από τους ασθενείς έχουν στο ιατρικό ιστορικό τους κάποια ή κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στα κάτω άκρα ή συχνούς τραυματισμούς εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν φλεβική ανεπάρκεια και κιρσούς.