Η φλεβική κυκλοφορία των κάτω άκρων του ανθρώπου συντελείται από την αρμονική συνεργασία τριών διαφορετικών ομάδων φλεβών οι οποίες βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία μεταξύ τους, έτσι ώστε όλες μαζί να επιτελούν την βασική λειτουργία του φλεβικού συστήματος την επαναφορά δηλαδή του αίματος από τα σκέλη προς την καρδιά και τους πνεύμονες.

Το επιπολής φλεβικό δίκτυο αφορά φλέβες που βρίσκονται ακριβώς κάτω από το δέρμα, το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο έχει να κάνει με φλέβες που βρίσκονται σε βαθύτερα στρώματα όπως μέσα στους μύες και το δίκτυο των διατιτραινουσών φλεβών μικρές δηλαδή φλέβες οι οποίες αποτελούν μικρές γέφυρες για την επιμέρους επικοινωνία των δύο άλλων δικτύων κατά μήκος του ποδιού.

Η σωστή και υγιής απορροή του αίματος από τις φλέβες των κάτω άκρων προς την καρδιάσυντελείται με την ορθή λειτουργία των φλεβικών βαλβίδων, πτυχώσεων δηλαδή της εσωτερικής επένδυσης συγκεκριμένων φλεβών, των οποίων ο ρόλος είναι, με τη φυσιολογική τους λειτουργία να εξασφαλίζουν τη ροή του αίματος μόνο προς μια κατεύθυνση, από τα κάτω άκρα προς την καρδιά, αποτρέποντας πάντα την παλινδρόμηση του.

Με την πάροδο των ετών και κυρίως λόγω κληρονομικότητας, κάποιες από τις συγκεκριμένες βαλβίδες αρχίζουν να μην κάνουν σωστά τη δουλειά τους (ανεπαρκούν). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παλινδρόμηση του αίματος, το οποίο με τη βοήθεια της βαρύτητας (όρθια ή καθιστική θέση του σώματος) δύναται να κατευθυνθεί προς τα κάτω λιμνάζοντας σε κάποια από τα παράπλευρα επιφανειακά φλεβικά στελέχη του ποδιού. Η παθολογική αυτή κατάσταση αυτή είναι σε όλους μας γνωστή ως φλεβική ανεπάρκεια.

Πως τίθεται η διάγνωση και ποιά η συμπτωματολογία…

Οι ασθενείς με φλεβική ανεπάρκεια παραπονούνται συνήθως για ιδιαίτερα ενοχλητικά συμπτώματα όπως, άλγος, αίσθημα καύσους, βάρους, κνησμού, μυικής κράμπας ή ακόμα και έντονο πολλές φορές οίδημαστην ευρύτερη περιοχή των αστραγάλων.

Σε πιο προχωρημένα στάδια της πάθησης αναμένουμε σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις όπως φλεβικούς κιρσούς (διογκωμένες, ιδιαιτέρως προεξέχουσες φλέβες), μελάγχρωση, δερματοσκλήρυνση, ή ακόμα και το επονομαζόμενο άτονο φλεβικό έλκος, το οποίο και αποτελεί ίσως την πιο σοβαρή εξέλιξη της νόσου λόγω της πολύ σοβαρής πιθανότητας επιμόλυνσής του.

Η οριστική διάγνωση τίθεται με τη λήψη ενός λεπτομερέστατου ιστορικού, τη συγκεκριμένη κλινική εικόνα του ασθενούς και οπωσδήποτε από τα αποτελέσματα εξειδικευμένων απεικονιστικών εξετάσεων που πραγματοποιεί ο αγγειοχειρουργός (triplex φλεβών).

Συμπερασματικά…

Το κύριο χαρακτηριστικό της πάθησης είναι η εξελικτικότητά της. Η όποια επιδείνωση αφορά είτε τη συμπτωματολογία είτε την κλινική εικόνα. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου τα συμπτώματα γίνονται όλο και πιο έντονα και οι συντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να αποβεί από ανώφελη έως και δίχως κανένα αποτέλεσμα. Γι’ αυτό το λόγο, αλλά και για να μην κιδυνεύσετε από κάποια πιθανή φλεβική θρόμβωση των κάτω άκρων λόγω φλεβικής ανεπάρκειας, αν τύχει να παρατηρήσετε κάποια από τα προαναφερθέντα συμπτώματα, ελάτε άμεσα σε επαφή με τον αγγειοχειρουργό.