Είναι πεποίθησή μου ότι κάθε ιατρός έχει την υποχρέωση να προσφέρει πάντα άριστη φροντίδα στους ασθενείς του. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εφόσον συνδυάζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών γνώσεων και εκπαίδευσης, το οποίο οφείλει ο ίδιος να συντηρεί με τη δια βίου συνεχιζόμενη επιστημονική κατάρτισή του
  • Οι ιατρικές-επιστημονικές υποδείξεις-προτάσεις να άπτονται πάντοτε των κανόνων της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής επιστήμης

Κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενή, λαμβάνεται προσεκτικό ιστορικό, ακολουθεί λεπτομερής κλινική εξέταση, συζητείται η πιθανή διάγνωση και πραγματοποιείται αναλυτική ενημέρωση για την κατάλληλη θεραπεία. Ο ασθενής ενημερώνεται πλήρως και απόλυτα κατανοητά για την κατάσταση της υγείας του, την πιθανή πρόγνωση, τους σκοπούς της προτεινόμενης ιατρικής πράξης με τα προσδοκώμενα οφέλη και τις ενδεχόμενες επιπλοκές αυτής, καθώς και τις τυχόν εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος. Κατά αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται από τον ασθενή ολοκληρωμένη εικόνα των παραγόντων και των συνεπειών της κατάστασής του ώστε να είναι σε θέση να προχωρήσει στη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. Δυστυχώς κάποιες φορές, ο ασθενής έρχεται με εσφαλμένη πληροφόρηση για το αγγειακό του πρόβλημα. Στόχος μου είναι πάντα η όσο το δυνατόν πιο σαφής κατανόηση από την πλευρά του ασθενούς του αγγειακού του προβλήματος.

Μετά τον απαραίτητο κλινικό και παρακλινικό έλεγχο ακολουθεί στις περιπτώσεις που απαιτείται και με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του ασθενούς η κατάλληλη συντηρητική ή χειρουργική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η χειρουργική και ενδαγγειακή αντιμετώπιση παθήσεων από ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης Αγγειοχειρουργικής αποτελούν τις συνήθεις παρεχόμενες χειρουργικές υπηρεσίες του συγκεκριμένου ιατρείου.

Αναλυτικότερα

Αρτηρίες: ενδαγγειακή και συμβατική χειρουργική θεραπεία ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής, αντιμετώπιση διαχωριστικών ανευρυσμάτων αορτής, υβριδική μέθοδος αντιμετώπισης ανευρυσμάτων θωρακοκοιλιακής αορτής, ενδαρτηρεκτομή καρωτίδων αρτηριών, περιφερικές αρτηριακές παρακάμψεις, αγγειακές προσπελάσεις νεφροπαθών, αγγειοπλαστικές και τοποθέτηση stent καρωτίδων, λαγονίων και περιφερικών αρτηριών.

Φλέβες: διαγνωστική προσέγγιση/triplex φλεβών, χειρουργική αντιμετώπιση φλεβικής ανεπάρκειας – κιρσών – stripping, ενδοαυλική θερμική εξάλειψη κιρσών με laser, σκληροθεραπεία με αφρό, αντιμετώπιση φλεβικών ελκών, εξάλειψη ευρυαγγειών με έγχυση σκληρυντικής ουσίας.

οι Χώροι μας