Η Ενδοφλεβική θεραπεία με Laser αποτελεί την πλέον σύγχρονηκαι αποτελεσματική τεχνική αντιμετώπισης της φλεβικής ανεπάρκειας και των κιρσών στις μέρες μας. Η μέθοδος αυτή στοχεύει αρχικά στη σύγκλειση του αυλού και τελικά στην εξάχνωση της φλέβας (μείζων ή ελάσσων σαφηνής) που εμφανίζει βαλβιδική ανεπάρκεια γεγονός που προκαλεί παλινδρόμηση του αίματος με αποτέλεσμα αυτό να λιμνάζει στις φλέβες των ποδιών δημιουργώντας τους επικίνδυνους και αντιαισθητικούς πολλές φορές κιρσούς.

Τα πλεονεκτήματα επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου έναντι της συμβατικής κλασσικής σαφηνεκτομής είναι σημαντικά. Η ενδοαυλική θεραπεία ουσιαστικά “καυτηριάζει” και σφραγίζει ολοκληρωτικά τον αυλό των φλεβών που προκαλούν τους κιρσούς χωρίς να τις αφαιρεί. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται μετεγχειρητικές συνέπειες όπως αιμορραγία, άλγος, ουλές και μωλωπισμός. Επίσης παρουσιάζει πολύ μικρότερα ποσοστά υποτροπής και μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως είναι η θρόμβωση, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή να επανέλθει άμεσα και χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία στις καθημερινές του συνήθειες και δραστηριότητες συνοδευόμενη από άψογο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Επιπλέον διενεργείται με τη μέγιστη δυνατή και υψηλή ακρίβεια και ασφάλεια σε όλα τα στάδια της επέμβασης.

Η Ενδοαυλική Αποκατάσταση των κιρσών με το Laser είναι η πλέον σύγχρονη και ιδιαίτερα ασφαλής από κάθε άποψη τεχνική με αποτέλεσμα να συνιστάται από το σύνολο των Φλεβολογικών Εταιρειών ανά τον κόσμοτέναντι της σαφηνεκτομής η οποία τείνει να εγκαταλειφθεί και βάσει οδηγιών προτείνεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν οι ενδοαυλικές τεχνικές (5%). Η υψηλή εξειδίκευση και η εμπειρία του αγγειοχειρούργου στη συγκεκριμένη μέθοδο, σε συνδυασμό με τις υποδομές υψηλής τεχνολογίας που απαιτούνται για την εφαρμογή της, κάνουν την εμφάνιση επιπλοκών σχεδόν απίθανη.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση και εκτίμηση του προβλήματος από τον εξειδικευμένο αγγειοχειρουργό πριν την επιλογή και έναρξη της θεραπείας καθώς και η λεπτομερής καταγραφή του ιστορικού του συγκεκριμένου ασθενούς..

Μερικές ακόμα επισημάνσεις σχετικά με την ασφάλεια της μεθόδου:

• Οποιαδήποτε διαδικασία κατά την οποία το δέρμα υφίσταται διάτρηση παρουσιάζει έναν θεωρητικό κίνδυνο μόλυνσης. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, όμως, οι πιθανότητες ελαχιστοποιούνται.

• Σε περίπτωση μωλωπισμού ή έντονης ευαισθησίας της περιοχής μετά τη διενέργεια ενδοαυλικού Laser, η χρήση ελαστικής κάλτσας διαβαθμισμένης συμπίεσης συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση.

• Μετά το πέρας της θεραπείας έχει αναφερθεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, θερμική τραυματισμό αισθητικών νευρικών απολήξεων που γειτνιάζουν με την ανατομική περιοχή της μείζονος σαφηνούς φλέβας, κάτι που σε γενικές γραμμές αποκαθίσταται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.