Μέσα στα τελευταία είκοσι χρόνια η πρόοδος και εξέλιξη της Φλεβολογίας παρουσιάζεται εξόχως εντυπωσιακή. Αρχικά ερμηνεύεται ως άκρως πρωτοποριακή η διενέργεια σκληροθεραπείας με την εισαγωγή στην καθημερινή πράξη του σκληρυντικού αφρού. Ακολούθησαν λίγο μετά οι λεγόμενες ενδοφλεβικές θερμικές τεχνικές, κοινώς αποκαλούμενες και ενδοαυλικές μέθοδοι θεραπείας της φλεβικής ανεπάρκειας και των κιρσών. Με λίγα λόγια, οι κιρσοί μπορούν πλέον στις μέρες μας να αντιμετωπιστούν ενδοαυλικά, εύκολα, απλά και ανώδυνα για τον ασθενή είτε με έγχυση σκληρυντικών ουσιών είτε με την πολύτιμη βοήθεια θερμικής ενέργειας (π.χ ενδοαυλικό Laser) και τώρα τελευταία, υπό προϋποθέσεις, με την τοποθέτηση κολλητικής ουσίας ενδοφλεβικά.

Αρχικά όλοι αυτοί οι ´νεοτερισμοί´ όπως ήταν αναμενόμενο κρίθηκαν υπέρ του δέοντος αυστηρά από τη διεθνή αγγειοχειρουργική και φλεβολογική κοινότητα. Στο μεσοδιάστημα, λόγω κυρίως των άκρως εντυπωσιακών επιστημονικών αποτελεσμάτων τους μέσα από πολυκεντρικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία, απέκτησαν τη θέση που τους αξίζει στη ριζική θεραπεία της συγκεκριμένης φλεβικής παθολογίας.

Εφαρμόζονται πλέον όλο και πιο συχνά και δίνουν τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους εκπαιδευμένους σε αυτές τις τεχνικές αγγειοχειρουργούς να διαθέτουν πλήθος νέων και αποτελεσματικών όπλων για την αντιμετώπιση των κιρσών στη φαρέτρα τους. Το πλάνο της επέμβασης εξατομικεύεται ανάλογα με την παθολογία του κάθε ασθενούς και δίνεται επίσης η δυνατότητα διενέργειας μόνο ενδοαυλικών τεχνικών ή σε ασθενείς προχωρημένου σταδίου σε συνδυασμό με κάποιου είδους κλασσική χειρουργική πράξη.

Τα πλεονεκτήματα όλων αυτών των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών και ειδικότερα του Ενδοαυλικού Laser συνοψίζονται ακολούθως:

• Δεν απαιτούνται χειρουργικές τομές, ειδικά στη βουβωνική πτυχή και πίσω από το γόνατο, ελάχιστα επεμβατική θεραπεία
• Καμία απολύτως μετεγχειρητική αιμορραγία και κανένας απολύτως κίνδυνος λοίμωξης τραυμάτων
• Εντελώς ανώδυνη διαδικασία, ελάχιστα έως και καθόλου μετεγχειρητικά ενοχλήματα
• Σχεδόν μηδενική πιθανότητα επιπλοκών όπως αιμάτωμα, εκχύμωση ή τραυματισμός αισθητικών νεύρων
• Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα και επομένως στην εργασία
• Πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής μετεγχειρητικά (άμεσα)
• Εκτός από λειτουργικό, άριστο και αισθητικό αποτέλεσμα

Στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης των κιρσών με το Ενδοαυλικό Laser είναι ο καθολικός αποκλεισμός, το σφράγισμα του αυλού του τμήματος ή και ολόκληρου του ανεπαρκούντος φλεβικού στελέχους και επομένως:

• Ανακούφιση του ασθενούς από την ενοχλητική συμπτωματολογία
• Σε μεγάλο βαθμό βελτιώση της ποιότητας ζωής του ασθενούς
• Αναστολή της εξέλιξης της πάθησης, βελτίωση και τις περισσότερες φορές απόλυτη ίαση
• Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σοβαρών επιπλοκών όπως θρομβοφλεβίτιδα, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή

Είναι σημαντικό να αναφέρει εδώ κανείς δεν αποτελεί καμία απολύτως αντένδειξη για τη διενέργεια Ενδοαυλικού Laser η λήψη από τον ασθενή οποιασδήποτε αντιπηκτικής αγωγής.

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή ενδοαυλικών τεχνικών αποτελεί η δυνατότητα από τον Αγγειοχειρουργό διενέργειας διεγχειρητικού triplex φλεβών. Εξυπακούεται ότι αυτές οι σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξειδικευμένους Αγγειοχειρουργούς με άριστες γνώσεις της φλεβικής ανατομίας και παθολογίας οι οποίοι είναι σε θέση να θέσουν τη σωστή διάγνωση, το πλέον κατάλληλο θεραπευτικό πρωτόκολλο, αλλά και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε επιπλοκή με επιτυχία.

Με λίγα λόγια όταν δύναται να εφαρμοστεί το Ενδοαυλικό Laser για την αποτελεσματική θεραπεία των κιρσών, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και μακράν την καλύτερη επιλογή για την ασφάλεια και την οριστική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φλεβικής παθολογίας του εκάστοτε ασθενούς.

Κωνσταντίνος Ν. Ξηρομερίτης, Αγγειοχειρουργός MD, PhD, MSc, Διευθυντής Δ´Αγγειοχειρουργικής Κλινικής-Ενδοαυλικό Laser Φλεβικών Παθήσεων Metropolitan General