Τι είναι το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής;

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής καλείται η εντοπισμένη διάταση πάνω από το 50% της φυσιολογικής διαμέτρου (περίπου 2 εκατοστά), Πρόκειται γι